OM MUSEET

Kontakt:

Besöksadress

Noréensvägen på Galgberget i Halmstad, i nära anslutning till Luftvärnsregementet på Göteborgsvägen.

 

Museet:

035-2663101

0703-35 31 01

info(snabel-a)91anmuseet.se

 

 

Ideella föreningen Garnisons- och Luftvärnsmuseet

Garnisons- och Luftvärnsmuseet drivs som en ideell förening med följande medlemmar:

Halmstads kommun, Luftvärnsregementet Lv 6, Stiftelsen Hallands länsmuseer, Hallandsregementes och Hallandsbrigadens kamratförening samt Luftvärnsregementets kamratförening.

 

Garnisons- och Luftvärnsmuseet ingår i Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA). ), som är ett nätverk bestående av 25 statliga och statligt stödda museer som förvaltar militärhistorien. Samtliga lyder under myndigheten SFHM, Sveriges försvarshistoriska museer. För att följa med i utvecklingen och möta framtidens krav från SMHA och den svenska kulturpolitiken är Garnisons- och Luftvärnsmuseet i behov av en målsättning och vision som säkrar museets framtida position.

Garnisons- och Luftvärnsmuseet har genom en kraftansträngning under 2000-talet förvandlats från ett traditionellt regementsmuseum till ett fristående museum redo att utvecklas i linje med övriga museer inom SMHA. Nu är det dags för nästa kraftansträngning som förvandlar museet rent fysiskt till ett samtidsenligt museum, med allt vad det innebär. Därmed är det viktigt att undersöka och ta ställning till vilka förutsättningar och möjligheter som finns. Därför har styrelsen tagit fram en långsiktig verksamhetsplan och vision, som du kan ta del av här:

Museets verksamhetsberättelse 2015

Långsiktig verksamhetsplan och framtidsvision

Öppettider

Sportlovsveckan, v.8

Tors-Sön, kl 12-16

 

Ojämna veckor:

Tors, kl 12-16

 

Jämna veckor

Tors, Lör-Sön, kl 12-16

med guidad visning kl 14.00

Entré

  • Vuxen - 50kr (16+)
  • Barn/ungdom - Fri entré (0-15)